onsdag den 16. oktober 2013

Hvordan skriver man et samfundsrelevant digt i dag 
Arbejdsmarkedsstyrelsen findes. Akkrediteringsrådet og Ankenævnet for feriehusudlejning findes. Afgrødekoder findes.

Bælgsæd og bekendtgørelser findes.

Citronmåner og cirkulærer findes. CEPOS findes.

Digitaliseringsstyrelsen findes.

Egenbetaling for tandlægebehandling og ejendomsdatarapporter findes.

Forsknings- og Innovationsstyrelsen findes. Facilitering, forvaltningsloven og Folkekirkens Lønsystem findes. Frederiksberg, Foreningen af Yngre Kriminologer og Fødevareregion Øst Kontrolafdeling Rødovre findes.

Grundejernes Hus og grindedrab findes.

Holstebro Handelsstandsforening findes.

Implementering findes.

Ja-hatten og Justitsministeriets forlystelsesudvalg findes.

Kreativ konceptudviklingsuddannelse, katastrofeøvelser og Koncern IT findes.

Lampisteriet findes. Lejre Kommune findes.

Moderniseringsstyrelsen og momsbekendtgørelsen findes. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse findes.

Nævnet for Markedsførings- og konkurrencespørgsmål under Åben Uddannelse findes. Nødvendigt bureaukrati findes.

Oplysning til borgerne om samfundet findes.

Pometet og Parkinsons Lov findes.

QWERTY findes.

Region Hovedstadens udvalg for fremtidens uddannelse og forskning findes.

Skat findes. Styrelsen for fastholdelse og rekruttering og Sorø Kommunes Udviklings- og Byrådssekretariat findes.

Trafikstyrelsen findes.

Unødvendigt bureaukrati findes.

Varelotteriet og veterinære kontrolenheder findes.

Wambergudvalget fandtes.

Xylofonsammenslutningen findes ikke.

Ydernumre og Ydelsesservice København findes.

Zarens Hus findes.

Ægthedsvalidering findes.

Østerbro og Øsamfundet findes.

Århus findes ikke længere.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar