fredag den 5. april 2013

Hvordan identificerer man en konspiration

Konspirationer er hemmelige sammensværgelser, og kendes derfor let på, at de ikke efterlader sig spor og derfor kun vanskeligt lader sig dokumentere. Derfor har konspirationsempirikere kummerlige arbejdsvilkår, mens konspirationsteoretikere jævnt hen klarer sig bedre.

Konspirationsteoretikere benytter sig af fraværet af dokumentation som en fortolkningsåbning, der gør det muligt at påstå, at en vilkårligt defineret gruppe med den fælles egenskab X udgør et hemmeligt selskab, der har indgået en ondskabsfuld pagt om at overtage verdensherredømmet og ødelægge alt, hvad vi i øvrigt sætter pris på og har kært. X er en kontekstafhængig variabel, der kan være fx religiøst, nationalt eller økonomisk defineret.

Fraværet af dokumentation tjener yderligere for konspirationsteoretikerne som bevis på, at selskabet med den fælles egenskab X allerede har magten til at undertrykke sandheden, og at det derfor kun er et skridt fra sit endelige mål.


(Billedmanipulation. Undskyld.)