tirsdag den 27. juni 2017

Hvordan man rekrutterer

- eller

Hvis H.C. Andersen arbejdede i HR

På et ikke nærmere specificeret tidspunkt i fortiden i en stat med monarkisk forfatning søgte en mandlig arving til tronen i pågældende stat en ægtefælle efter det på det europæiske fyrstelige ægteskabsmarked på dette tidspunkt gældende jævnbyrdighedsprincip. Søgeparametrene blev på given foranledning udvidet til global skala, og rekrutteringsgrundlaget var i udgangspunktet tilsvarende bredt, men antagelig på grund af kravsspecifikationernes mangel på præcision kunnet et egnet match ikke tilvejebringes. Ægteskabsambitionens manglende opfyldelse resulterede i en depressionslignende tilstand hos bemeldte tronarving.

Under meteorologisk ugunstige omstændigheder blev den regerende fyrste imidlertid på sin i en befæstet by beliggende bopæl personligt opsøgt af en ung kvinde, hvis fremtoning bar præg af en åbenlyst utilstrækkelig beskyttelse mod vejrliget. Stillet over for den af kvinden fremsatte påstand, at hun opfyldte de nødvendige kriterier for indgåelse af førnævnte ægteskab, foranledigede fyrstinden en med henblik på trykprøvning af denne påstand hensigtsmæssig forsøgsopstilling, idet kandidaten blev stillet over for den opgave i søvne gennem adskillige mellemliggende lag af stødabsorberende materiale at identificere en kugle på få millimeters tykkelse af organisk oprindelse.

Kandidaten opfyldte de af fyrstinden opstillede krav, den dynastiske krise blev således løst, og den i forsøgsopstillingen anvendte kugle blev fremvist for et bredere publikum i en transparent, men taktilt utilgængelig kasse.

Sandhedsværdien af denne redegørelse er certificeret efter ISO-standard.

(Se forbilledet her.)


lørdag den 3. september 2016

Hvordan skriver man et digt

Ferskvare fra Fakta, Køgevej i Roskilde, 1. september 2016

Beskyttende atmosfære

Svinekød
vand
får tarmen salt
krydderier
selvfølgelig aroma

lørdag den 16. april 2016

Hvordan man bruger en mikrobølgeovn

Gammel mikrobølgeovn:

1. Åbn lågen, indsæt emne, luk låge
2. drej på ur og afvent ping
3. åbn låge og udtag varmt emne

Ny mikrobølgekombinationsdesignerindbygningsovn:

1. Åbn låge, indsæt emne, luk låge
2. tryk 'on' og afvent velkomst i digital udlæsning
3. tryk 'menu'
4. vælg 'ovnfunktion'
5. vælg 'mikrobølge'
6. vælg 'fortsæt'
7. acceptér forudindstillet effekt eller vælg anden
8. vælg 'fortsæt'
9. indstil tiden
10. tryk start og afvent irriterende blip
11. åbn låge og udtag varmt emne
12. tryk 'off''

søndag den 6. september 2015

Hvordan skriver man en tendenshistorie

Individualiseringen og globaliseringen har taget overhånd

En bekymrende udvikling, mener ekspert, der vurderer, at Danmark er ved at brække midt over.

Fra vor udsendte medarbejder

Der er en tydelig tendens i tiden til globalisering og individualisering, mener docent, lic.phil. Bent-Fritjof Skrumsager fra Center for Bekymringsudvikling, University College Ertebølle, Campus Gudme. Han går så vidt som til at forudse, at vi står over for en helt ny tidsalder.

"Der er mange, der siger, at vi befinder os i den sene Stenalder, og at det bare er en naturlig udvikling. Jeg tror, at vi står over for noget helt nyt," siger han da vi taler med ham i hans kontor i Kongshallen i Gudme uden udsigt over markerne rundt omkring.

”Jeg hæfter mig især ved udviklingen i begravelseskulturen. Flere og flere vælger enkeltmandsgrave, og det er især i Jylland den er gal. Det er som om de føler sig helt løsrevet fra den fællesskabskultur, som vi f.eks. kender fra de klassiske jættestuer,” siger han.  Det er hans vurdering, at Danmark er ved at brække midt over. 
Når man forlader fællesgravene,
forlader man også fællesskabet,
men Bent-Fritjof Skurmsager

”Der er kommet en ny flygtig og hektisk kultur blandt de unge. De rejser rodløst rundt. Igen er det især et jysk fænomen. Her forleden var jeg f.eks. til en menneskeofring i Egtved, og det viser sig, at pigebarnet letfærdigt har svanset ansvarsløst rundt i Tyskland indtil for ganske nylig. Det var lige før hun var uværdig til opgaven.”

Men hvad er årsagen til denne udvikling?

”Jeg synes, at det er en tendens, der følger med den generelle globalisering. Før i tiden var vi rodfæstede i vor egen jord med anvendelse af flint og træ og andre hjemmehørende materialer. Men bronze er jo det nye sort. Det er en rodløs amalgamering af tin fra vest og kobber fra øst og hvad ved jeg. Det er fremmedgørende. Jeg synes ikke, at det har den samme organiske materialitet som flint, og så er det jo også nedbrydende for økonomien at være afhængig af importvarer,” slutter Bent-Fritjof Skrumsager.