torsdag den 26. december 2013

Hvordan man rammer en målgruppe

Når man vil af med et budskab, er man henvist til at appellere til dem, man ønsker at få i tale. Det kræver, at man gør sig klart, hvad man vil sige og til hvem. Det er ikke altid let. Tag nu f.eks. følgende eksempel, et flyttefirma, der ønsker at hverve kunder:


Eget foto, Hedehusene, dec. 2013

Man får den klare mistanke, at afsenderen anvender sin egen forståelsesramme, sit eget sprog og sine egne værdier som afsæt for sit budskab uden at tage det nødvendige hensyn til den ovenfor anførte regel, nemlig at der først og fremmest skal tages hensyn til modtageren af budskabet.

I dette tilfælde har flyttefirmaet bragt en tekst i kombination med et billede i anvendelse, som uden tvivl morer mange, men spørgsmålet er, om den morer de rette, altså dem, der træffer beslutningen om valget af flyttefirma?

Man jo f.eks. forestille sig, at færre kvinder end mænd finder den morsom. Samtidig kan man bringe i erindring, at stadig flere væsentlige beslutninger, herunder valg af flyttefirma, træffes af kvinder, hvad enten det drejer sig om private husholdninger, offentlige arbejdspladser eller private firmaer.