tirsdag den 4. november 2014

Hvordan taler man forvaltningsk

Mange humanistiske fag er som bekendt under pres, herunder sprogfagene. Der er dog et sprog, der heller ikke i denne omgang rammes af nedskæringer, nemlig forvaltningsk. Det hænger antagelig sammen med, at arbejdsmarkedet for dem, der behersker forvaltningsk, stadig vokser.

Forvaltningsk er oprindelig en dialekt, eller måske snarere en sociolekt. Den opstod, da der i enklaver, hvor det nu næsten uddøde kancellisprog traditionelt var blevet bragt i anvendelse, skete en tilvandring af flere forskellige befolkningsgrupper som f.eks. proces- og udviklingskonsulenter.


Ifølge Max Weinreichs klassiske skelnen mellem et sprog og en dialekt, nemlig at et sprog er en dialekt med egen hær og flåde, blev forvaltningsk til et egentligt sprog i det øjeblik også de væbnede styrkers ledelseslag gik over til at anvende forvaltningsk som kommandosprog.


Forvaltningsk er en hybrid, der har bevaret flere af sine oprindelige bestanddeles egenskaber. Særlig tydeligt er den endnu fra kancellistilen bevarede sætningsopbygning og selvfølgelig også konsulentverdenens rituelle afsmag for negative ord og vendinger. Denne tvangsmæssige optimisme har udviklet sig til et nærmest kulturbærende fænomen forstået på den måde, at når optimismen ikke har hjemmel i virkeligheden, må ordvalget foretages således, at det positive førstehåndsindtryk alligevel bevares.

Forvaltningskbrugere kan udvise stor nidkærhed i omskrivningen af ligefremme meddelelser om især for deres eget omdømme ufordelagtige omstændigheder, og tilsvarende kan deres nærtagenhed være asiatisk i sin vælde, hvis udenforstående ikke formår at udvise samme delikate evne til at male hen over sprækkerne. Det er f.eks. uklogt at sige til en forvaltningskbruger: "Du skylder mig penge."

Over for ældre forvaltningskbrugere, der stadig har kancellistilen i levende erindring, kan man prøve med følgende: "Den for vort løbende mellemværende relevante konto udviser en balance i min favør." Yngre generationer ville nok være mere modtagelige for: "En værdibaseret evaluering i relation til de gensidige forpligtelser peger i retning af en asymmetrisk udvikling."

En forvaltningskbruger ville i tilfælde af uenighed om sagens faktiske omstændigheder aldrig bede dig om f.eks. "at rende og skide i havet", men i stedet i overensstemmelse med de for meningsudveksling vejledende konventioner takke for den fremsendte henvendelse, og i øvrigt "ikke undlade at anbefale at lade den sidste del af din fordøjelsesproces finde sit mål i nærmeste større forekomst af saltvand."


En forvaltningsk-dansk ordbog er under udarbejdelse. Her ses et udsnit:


Budgetforbedring – nedskæring


Budgettilpasning - se budgetforbedring

Dimensionering – nedskæring

Evaluering – se strategiseminar

Fortætning - se strukturtilpasning

Fremdriftsreform – se skråt udgiftsloft

Implementering - nedskæring

Rationalisering – nedskæring

Skråt udgiftsloft - se budgettilpasning

Strategi – nedskæring

Strategiseminar – forberedelse til nedskæring

Strategisk målsætning - planlagt nedskæring

Strukturtilpasning – nedskæring

Udvikling - løbende nedskæring

Udviklingskontrakt - planlagt løbende nedskæring