tirsdag den 27. juni 2017

Hvordan man rekrutterer

- eller

Hvis H.C. Andersen arbejdede i HR

På et ikke nærmere specificeret tidspunkt i fortiden i en stat med monarkisk forfatning søgte en mandlig arving til tronen i pågældende stat en ægtefælle efter det på det europæiske fyrstelige ægteskabsmarked på dette tidspunkt gældende jævnbyrdighedsprincip. Søgeparametrene blev på given foranledning udvidet til global skala, og rekrutteringsgrundlaget var i udgangspunktet tilsvarende bredt, men antagelig på grund af kravsspecifikationernes mangel på præcision kunnet et egnet match ikke tilvejebringes. Ægteskabsambitionens manglende opfyldelse resulterede i en depressionslignende tilstand hos bemeldte tronarving.

Under meteorologisk ugunstige omstændigheder blev den regerende fyrste imidlertid på sin i en befæstet by beliggende bopæl personligt opsøgt af en ung kvinde, hvis fremtoning bar præg af en åbenlyst utilstrækkelig beskyttelse mod vejrliget. Stillet over for den af kvinden fremsatte påstand, at hun opfyldte de nødvendige kriterier for indgåelse af førnævnte ægteskab, foranledigede fyrstinden en med henblik på trykprøvning af denne påstand hensigtsmæssig forsøgsopstilling, idet kandidaten blev stillet over for den opgave i søvne gennem adskillige mellemliggende lag af stødabsorberende materiale at identificere en kugle på få millimeters tykkelse af organisk oprindelse.

Kandidaten opfyldte de af fyrstinden opstillede krav, den dynastiske krise blev således løst, og den i forsøgsopstillingen anvendte kugle blev fremvist for et bredere publikum i en transparent, men taktilt utilgængelig kasse.

Sandhedsværdien af denne redegørelse er certificeret efter ISO-standard.

(Se forbilledet her.)