onsdag den 30. november 2011

Hvordan bruger man NemID

Jeg har et lod i Klasseloteriet. Jeg ved, at der i praksis er tale om en punktafgift på folk, der ikke har fulgt med i matematiktimerne, men håbet om den store gevinst tilføjer min hverdag en vis kvalitet, som jeg gerne betaler for. Det hændte så forleden, at jeg faktisk vandt 540 kroner, og det er jo også en slags penge. Med gevinsten fulgte et old-school-fodpost-papir-brev, hvori det bland andet hed, at jeg med fordel kunne modtage gevinstmeddelelser med elektronisk post, hvis jeg loggede ind på klasselotteriet.dk og satte et flueben det rigtige sted. Jeg forsøgte mig med at logge mig ind vha af mit kundenummer og mit aftalenummer fra betalingsservice uden held. Heldigivs så jeg, at de havde NemID-login. Jeg betrager faktsik NemID som en både nem og betryggende løsning. Desværre fungerede det ikke på klasselotteriets hjemmeside. Da mine muligheder dermed var udtømte, burde jeg naturligvis blot have resigneret. Jeg er imidlertid ikke idealist, men så meget desto påståligere. Jeg skrev til dem, at deres login ikke virkede. Jeg fik følgende svar, der fortjener - under udeladelse af få personlige oplysninger - at blive gengivet i hele sin længde:

Hej Jes.

Tak for din henvendelse. [...]

Hvis du vil gøre brug af NemID, så skal du følge nedenstående vejledning.

1. Klik på "Log-på" på klasselotteriets hjemmeside.

2. I kolonnen til venstre med overskriften "Log ind med kundenummer og aftalenummer", skal du indtaste dit kundenummer og dit Betalingsservice-aftalenummer [xxxxxxxxx], som også fremgår af den betalingsoversigt, som du modtager fra dit pengeinstitut. Klik derefter på "Log-ind".

3. Klik på "Personlige oplysninger" i menuen til venstre. I øverste faneblad skal du vælge "Brugeroplysninger"I den nederste del af skemaet skal du indtaste dit CPR-nummer. OBS: Husk at fjerne hakket i den nederste linje, ellers er det ikke muligt at indtaste CPR-nummeret. Klik herefter på "Opdater".

4. Hvis du også ønsker at oprette et log-ind med brugernavn og kodeord, skal du desuden indtaste
dette i skemaet og ligeledes vælge "Gem"

Det er nu muligt at foretage et log-ind på Klasselotteriets hjemmeside med NemID. Du kan læse mere om NemID på www.nemid.nu .

Har du spørgsmål, er du naturligvis velkommen til at kontakte Spillerservice enten via e-mail: klasselotteriet@klasselotteriet.dk eller på telefonnummer 33 42 09 00 mellem kl. 08.30 og 16.00.

Med venlig hilsen

]NN]
Spillerservice
Det Danske Klasselotteri A/S
Rådhuspladsen 2
1550 København V
Tlf. 33 42 09 00


Jeg burde naturligvis have erindret, at Klasselotteriet er en institution fra enevældens blomstringstid i midten af det 18. århundrede, da borgernes behov og ønsker endnu blev betragtet som statsforvaltningskunsten principielt uvedkommende.

Hvis man til den tradition føjer en moderne IT-afdeling, hvis opgave som bekendt ikke er at tilvejebringe løsninger, får man den perfekte komplikation, et konglomerat af de mest uhensigtsmæssige elementer af de til rådighed stående muligheder.

Ingenting er så enkelt, at det ikke kan tilføjes et bureaukratisk omsvøb. NemID bliver til komplikationsID. Man skal ikke alene logge ind ved hjælp af to vanskeligt tilgængelige numre, hvoraf mindst det ene kræver adgang til netbank via NemID. Man skal også indtaste sit CPR-nummer og opette et brugerlogin, hvorefter man tilstås den gunst at kunne anvende NemID som adgang til muligheden for at angive, at man gerne vil modtage en email i stedet for et papirbrev fra pågældende institution.  (Heldigvis for Klasselotteriet er institutionen i dag bemandet med venlige mennesker, der uopfordret tilbød at registrere mig manuelt, så jeg slap for hele proceduren.)

fredag den 18. november 2011

Hvordan identificerer man en nyhed 4


At kunne se det store i det små er en kvalitet. Blandt akademikere har Clifford Geertz og Carlo Ginzburg på forskellig vis understreget betydningen af nærsynethed, når man arbejder i overblikkets tjeneste. I lokalpressen på det centrale Sjælland handler det om at sætte ord og billeder på det, der vedkommer læserens nærværende hverdag, og gøre det til forsidestof.

I dette tilfælde drejer det sig om den tumult, der opstod, da en butik i Jyllinge havde slagtilbud på det velkendte blandingsprodukt Kærgaarden, hvis profane ligegyldighed af redaktionen forvandles til at være alment vedkommende, idet rubrikkens implicitte litterære reference til Morten Korchs Kampen om Næsbygaard accentueres af stavrimet.

Hermed udfordrer Dagbladet den klassiske historie fra Roskilde Avis om dekoration af kød (ved hjælp af kartoffelmos i sprøjtepose), der længe stod som det fremmeste eksempel på, hvordan det ordinære ved en redaktionel mellemkomst kan ophøjes til det ekstraordinære.