tirsdag den 27. juni 2017

Hvordan man rekrutterer

- eller

Hvis H.C. Andersen arbejdede i HR

På et ikke nærmere specificeret tidspunkt i fortiden i en stat med monarkisk forfatning søgte en mandlig arving til tronen i pågældende stat en ægtefælle efter det på det europæiske fyrstelige ægteskabsmarked på dette tidspunkt gældende jævnbyrdighedsprincip. Søgeparametrene blev på given foranledning udvidet til global skala, og rekrutteringsgrundlaget var i udgangspunktet tilsvarende bredt, men antagelig på grund af kravsspecifikationernes mangel på præcision kunnet et egnet match ikke tilvejebringes. Ægteskabsambitionens manglende opfyldelse resulterede i en depressionslignende tilstand hos bemeldte tronarving.

Under meteorologisk ugunstige omstændigheder blev den regerende fyrste imidlertid på sin i en befæstet by beliggende bopæl personligt opsøgt af en ung kvinde, hvis fremtoning bar præg af en åbenlyst utilstrækkelig beskyttelse mod vejrliget. Stillet over for den af kvinden fremsatte påstand, at hun opfyldte de nødvendige kriterier for indgåelse af førnævnte ægteskab, foranledigede fyrstinden en med henblik på trykprøvning af denne påstand hensigtsmæssig forsøgsopstilling, idet kandidaten blev stillet over for den opgave i søvne gennem adskillige mellemliggende lag af stødabsorberende materiale at identificere en kugle på få millimeters tykkelse af organisk oprindelse.

Kandidaten opfyldte de af fyrstinden opstillede krav, den dynastiske krise blev således løst, og den i forsøgsopstillingen anvendte kugle blev fremvist for et bredere publikum i en transparent, men taktilt utilgængelig kasse.

Sandhedsværdien af denne redegørelse er certificeret efter ISO-standard.

(Se forbilledet her.)


lørdag den 3. september 2016

Hvordan skriver man et digt

Ferskvare fra Fakta, Køgevej i Roskilde, 1. september 2016

Beskyttende atmosfære

Svinekød
vand
får tarmen salt
krydderier
selvfølgelig aroma

lørdag den 16. april 2016

Hvordan man bruger en mikrobølgeovn

Gammel mikrobølgeovn:

1. Åbn lågen, indsæt emne, luk låge
2. drej på ur og afvent ping
3. åbn låge og udtag varmt emne

Ny mikrobølgekombinationsdesignerindbygningsovn:

1. Åbn låge, indsæt emne, luk låge
2. tryk 'on' og afvent velkomst i digital udlæsning
3. tryk 'menu'
4. vælg 'ovnfunktion'
5. vælg 'mikrobølge'
6. vælg 'fortsæt'
7. acceptér forudindstillet effekt eller vælg anden
8. vælg 'fortsæt'
9. indstil tiden
10. tryk start og afvent irriterende blip
11. åbn låge og udtag varmt emne
12. tryk 'off''

mandag den 20. juli 2015

Hvordan man laver røgeost

Noget af det vanskeligste ved at lave røgeost er at nå til enighed om, hvorvidt det kaldes rygeost eller røgeost. Argumentet for sidstnævnte betegnelse er, at osten er røget. Den danske ordbog bruger stavemåden rygeost, der i øvrigt defineres således: "blød ost lavet af syrnet mælk som er afdryppet, saltet, krydret med kommen og røget med havrehalm." Det er sådan set ret præcist, hvad det er. Tilføjet et par uddybende retningslinjer kan ordbogens definition endda tjene som retningsgivende for en egentlig opskrift. Læg indledningsvis mærke til, at ordbogsdefinitionens knaphed dækker over, at hele processen tager nogle dage..
Bland en liter sødmælk med en kop kærnemælk i en skål. Mere mager mælk end sødmælk kan bruges, men jeg foretrækker den fede mælk og går ikke af vejen for at spæde op med en lille tår fløde. Kærnemælken skal være af den rigtige slags, det vil sige et restprodukt fra smørkærning. En del i øvrigt fortræffelig kærnemælk på markedet er i virkeligheden en til dette formål utjenlig syrnet skummetmælk. De økologiske eller biodynamiske mejerier leverer som regel den ægte vare.

Blandingen står natten over ved stuetemperatur og udvikler sig derved til en klumpet tykmælk, som hældes i et med et tyndt klæde foret dørslag og stilles køligt til afdrypning i 24-48 timer med en opsamlingsbeholder under. Jo længere tid desto fastere bliver ostemassen og desto lettere bliver den at røge. Man kan opnå en næsten skærefast ost ved at tilsætte mælkeblandingen en dråbe osteløbe, men jeg kan bedre lide konsistensen uden. Klædet kan være et stykke af et gammelt lagen eller en bomuldsble. Af hensyn til hygiejnen skolder jeg det umiddelbart før brug. (Den afdryppede valle egner sig fortrinligt til at erstatte den væske, der indgår i en brøddej.)

Røgningen kræver fuld opmærksomhed, idet osten under opvarmning bliver blødere i konsistensen og begynder at dryppe. Når den har taget farve, har den taget smag. Det tager ½-1 minut. Det er en fordel, at risten er ret fintmasket. Risten brugt til dette eksempel er lavet af en brugt engangsgrill. Den svære ståltråd fra grillens fødder er brugt som ramme om grillens rist, og en gammel træbøjle er skåret til og har fået et par huller, så den kan tjene som håndtag. Når man vender osten ud på risten og skal have den af risten igen, er det vigtigt, at risten kan betjenes med een hånd, så den anden er fri til at håndtere tallerkenen.


Røgningen foregår over en gammel zinkspand uden bund, klodset op på et par mursten. Enhver ildfast cylinder med diameter som en tallerken og højde som en spand kan bruges. (Kendere sværger til en transportspand - kendt blandt jævne danskere som en mælkejunge.) Den fyldes med nogle håndfulde halm forneden (ortodoksien kræver havrehalm, men jeg bruger, hvad naboen dyrker) og lidt frisk grønt til at forhindre flammerne i at nå osten. Traditionen i min familie foreskriver brændnælder til formålet. Husk handsker til plukningen.  Vær opmærksom på brandfaren i sommervarmen og foretag røgningen på ildfast underlag med en spand vand i nærheden til efterslukning.

Man kan evt. dække osten med en dyb tallerken under røgningen, for så tager det, der bliver bunden af osten også smag og farve, og den kan også bruges til at vende osten over i, når røgningen er tilendebragt. Man skal være opmærksom på, at den færdige røgeost ikke kan flyttes fra en tallerken til en anden uden at det går ud over synsindtrykket. Den færdige ost drysses med salt og kommen og serveres på rugbrød, radiser og purløg. Jeg foretrækker til dette formål brødet uden smør. Den færdige ost kan holde sig nogle dage i køleskab.fredag den 10. april 2015

Hvordan laver man et slamsugerslogan

Som alle andre næringsdrivende har også vindskibelige kloakmestre brug for at markedsføre sig, og da handler det om at balancere hårfint mellem på den ene side det imødekommende, indbydende og appetitlige, der er enhver markedsførings væsentligste virkemiddel, og på den anden side en troværdig redegørelse for, hvad serviceydelsen faktisk går ud på. 

Gundsø Kloakservice, Roskilde 2016, foto JFMfoto JFM
Aarhus, 2015, foto JFM


Thisted 2016, foto Lars Kjølhede Christensen


foto JFM
Hennings Kloakrens, København 2012, foto JFM


Foto JFM
Jimmys kloakservice, Roskilde 2014, foto JFM


Gøma gyllespreder, Roskilde 2015, foto JFM


København 2015, foto JFM


Foto: JFM
Roskilde 2011, foto JFM