søndag den 6. september 2015

Hvordan skriver man en tendenshistorie

Individualiseringen og globaliseringen har taget overhånd

En bekymrende udvikling, mener ekspert, der vurderer, at Danmark er ved at brække midt over.

Fra vor udsendte medarbejder

Der er en tydelig tendens i tiden til globalisering og individualisering, mener docent, lic.phil. Bent-Fritjof Skrumsager fra Center for Bekymringsudvikling, University College Ertebølle, Campus Gudme. Han går så vidt som til at forudse, at vi står over for en helt ny tidsalder.

"Der er mange, der siger, at vi befinder os i den sene Stenalder, og at det bare er en naturlig udvikling. Jeg tror, at vi står over for noget helt nyt," siger han da vi taler med ham i hans kontor i Kongshallen i Gudme uden udsigt over markerne rundt omkring.

”Jeg hæfter mig især ved udviklingen i begravelseskulturen. Flere og flere vælger enkeltmandsgrave, og det er især i Jylland den er gal. Det er som om de føler sig helt løsrevet fra den fællesskabskultur, som vi f.eks. kender fra de klassiske jættestuer,” siger han.  Det er hans vurdering, at Danmark er ved at brække midt over. 
Når man forlader fællesgravene,
forlader man også fællesskabet,
men Bent-Fritjof Skurmsager

”Der er kommet en ny flygtig og hektisk kultur blandt de unge. De rejser rodløst rundt. Igen er det især et jysk fænomen. Her forleden var jeg f.eks. til en menneskeofring i Egtved, og det viser sig, at pigebarnet letfærdigt har svanset ansvarsløst rundt i Tyskland indtil for ganske nylig. Det var lige før hun var uværdig til opgaven.”

Men hvad er årsagen til denne udvikling?

”Jeg synes, at det er en tendens, der følger med den generelle globalisering. Før i tiden var vi rodfæstede i vor egen jord med anvendelse af flint og træ og andre hjemmehørende materialer. Men bronze er jo det nye sort. Det er en rodløs amalgamering af tin fra vest og kobber fra øst og hvad ved jeg. Det er fremmedgørende. Jeg synes ikke, at det har den samme organiske materialitet som flint, og så er det jo også nedbrydende for økonomien at være afhængig af importvarer,” slutter Bent-Fritjof Skrumsager.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar