fredag den 1. juli 2011

Hvordan parkerer man en cykel

Fra Posthuset i Roskilde. Eget foto. Egen cykel.
Cyklister er meget optaget af at bevæge sig rundt ved egen kraft. I grunden foragter vi mennesker, der kunne finde på at lade sig transportere ved hjælp af motordrevne køretøjer. Der er imidlertid tale om et stykke selvbedrag, idet vi kun lever op til dette ophøjede formål, så længe vi faktisk sidder på cyklen. I det øjeblik vi står af cyklen stiller sagerne sig anderledes.

Den gennemsnitlige cyklist parkerer sin cykel så tæt på sin destination som det er fysisk muligt helt uden hensyn til den almindelige fremkommelighed. Adgangsveje til banegårde, supermarkeder, biografer osv. er som regel spærret af klumper af cykler, mens de til formålet ikke sjældent opstillede cykelstativer blot få meter længere borte er helt tomme.

Cyklister kan tvangfrit køre kilometer efter kilometer, men betragter det tilsyneladende som uoverkommeligt at gå mere end meget korte afstande. På dette punkt ligner vi bilister. Ved posthuset i Roskilde har man forsøgt sig med en løsning, der indebærer tidsbegrænset cykelparkering, hvilket i princippet er meget fornuftig, men i praksis bare er lidt kært.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar