onsdag den 15. december 2010

Hvordan bygger man bro

Det er meget vanskeligt at bygge bro ved hjælp af folkestemningen. Det var kompliceret nok at få Storebæltsforbindelsen igennem. Løsningen blev at bygge både en bro over og en tunnel under den samme stribe farvand. Så var alle tilgodeset.

I tilfældet Femern Bælt er folkestemningen nu nået til et endnu mere avanceret kompromis mellem over og under. Ifølge altinget.dk vil danskerne have en forbindelse over bæltet, men det skal så til gengæld være en tunnel. Det vil give ingeniørerne mulighed for at udvikle et alternativ til en sænketunnel, nemlig en hævetunnel.

søndag den 12. december 2010

Hvordan får man et phd-stipendium

<a href=http://www.grapheine.com/blog/en title=agence communication corporate>logos entreprise</a>

Proceduren for erhvervelse af et phd-stipendium på Universitetsforlægning Amager er ganske omstændelig. Med dette lille rollespil er det forsøgt illustreret, hvorledes denne proces under overskriften Fra Faktura til Forskning kan forenkles ganske betydeligt.

mandag den 6. december 2010

Hvordan skelner man mellem offentligt og privat

eget foto

Forbenede modstandere af skattefinansieret offentlig virksomhed vil gerne privatisere alting, men holder dog som regel på, at staten bevarer sit monopol på ordenshåndhævelsen. I Midt- og Vestsjællands Politikreds går man imidlertid ind for en fuldkommen privatisering, som det fremgår af skiltningen ved indkørslen til den nye politigård i Roskilde, der nu er privat område. Det må jo også være væsentlig nemmere at drive politivirksomhed, hvis man kan formene offentligheden adgang og dermed slippe for personlige henvendelser fra borgerne.